pc28官方入口

pc28官方入口

陶隐居治霍乱浓朴汤∶浓朴四两炙,桂心二两,枳实五枚,生姜三两,四物切,以水六升,煎取二升,分三服。又以细如人指,长四、五寸,蹙文细者,为堪用。

惟生得之,乃当全真耳。又米醋熬嫩刺针作浓煎,以傅疮癣有奇效。

唐注以一边有蹙文,又疏慢者,为山驴角。唐注以一边有蹙文,又疏慢者,为山驴角。

手下则愈,痛亦除,疮亦即瘥,未十日而平复。《史记·龟策传》云∶伏灵在菟丝之下,状如飞鸟之形。

今蜀人极贵重,云亦难得。郭璞注云∶似羊而大,角圆,好在山崖间。

采时乘湿以布帛拭去土,后用苦竹刀切,米泔浸一宿,曝干。陶隐居治霍乱浓朴汤∶浓朴四两炙,桂心二两,枳实五枚,生姜三两,四物切,以水六升,煎取二升,分三服。

Leave a Reply