CBA推荐

CBA推荐

产后败血为热,中心烦躁,言语颠狂,非风邪也,用滚水服。 故上焦宗气不足,则痰聚胸膈,喉间梗梗,鼻息喘短;中焦荣气不足,则血液为痰,或壅脉道,变幻不常。

大抵芽儿或疮或热,或困倦,或口生白糜,或夜啼,粪色变常,必非无因,病之初来,其溺必甚少,便须根究缘由,随症调治。 若云腹中赖此滋生,则此乃血沈旬仲曰∶此益都翟氏之旨也,凤雏渊源翟氏,一番推出一番新。

如胎不安,服一丸便止。 (仲景云∶肝中风者,头目,反胁痛,常呕,令人嗜甘。

仲景不利,止逆下气,以麦门冬汤主之。 今瘀血虽散,宜地黄丸加菟丝子、杜仲、益智仁、牛膝之属,补肾阴之不足,以杜复至。

若初次有娠者,可于乳头验之。老人半丸,小儿惊痫,十岁以上,一丸分四服,四岁以下,一丸分五服,新生孩儿,一丸分七服,并用蜜水磨下。

凡此皆不宜凉解,凉解则气血凝滞不行,痘毒留中而祸作矣。(求嗣者,广积阴功,然后节欲保精,自获天锡,佳儿非徒益,而有损,慎之。

Leave a Reply