ror体育app官网下载

ror体育app官网下载

曾治一叟,年六旬余。 每服三钱,用海带五钱,洗净切丝,煎汤送下,日再服。

投以此汤,服药后甚觉短气。若确有外感实热,他凉药或在所忌,而独不忌石膏,以石膏之性非大寒,乃微寒也。

因思此证实夹杂外感无疑,遂改用白虎加人参汤,方中生石膏重用三两,更以生山药代粳米煎汤三盅,分三次温饮下,热渴遂愈,血亦见止。甘草甘缓之性,能逗留石膏不使下趋,以专其上行之力。

愚曰∶若取鲜白茅根,煎汤饮之,则冷变为热,且变为大热矣。 其脑部为热冲激,头巅有似肿胀,时作眩晕,心中亦时发热,大便干燥,小便黄涩。

患赤、白带下,而赤带多于白带,亦医治年余不愈。鸡内金虽饶有消化之力,而诸家本草,实有能缩小便之说,恐于证之挟有水气者不宜。

为开安冲汤,服后稍愈。 故与服破气药而结胸者,制荡胸汤以救其误。

Leave a Reply